Algemene Voorwaarden Zakelijke Verkoper

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAKELIJKE VERKOPEN VIA RELIVING

Versie van Januari, 2024

Hieronder treft u de ‘gebruiksvoorwaarden zakelijke verkopen via Reliving’ aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Zakelijke Verkoper via Reliving , geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Artikel 1 - Definities

 • Reliving : marktplaats voor tweedehands interieur en woonaccessoires

 • Omgeving: reliving.nl en iedere andere door Reliving aangewezen applicatie.

 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door Reliving aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

 • Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden zakelijke verkopen via Reliving , inclusief alle bijlagen.

 • Zakelijke Verkoper(s): iedere persoon die professioneel of part time hobbymatig tweedehands items aanbiedt en door Reliving is binnengehaald als zogenaamde ‘powerseller’ en deze gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.

 • Verkoopaccount: het door Reliving aangemaakte account in de Omgeving.

 • Artikelen: alle tweedehands producten waarvan Reliving kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.

 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.

 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.

 • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Reliving te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Reliving ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.

 • Reliving Merken: de Reliving woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

 • Vergoeding: de door Reliving aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vast component.

 • Verkoopprijs: prijs exclusief verzend- of bezorgkosten, exclusief een eventuele verwijderingsbijdrage, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

Artikel 2 - Belangrijkste Voorwaarden Zakelijke Koper

 1. Reliving definieert een zakelijke verkoper als een persoon / organisatie die hobbymatig of professioneel meerdere items verkoopt op diverse online kanalen.

 2. Zakelijke verkopers dienen zich altijd aan te melden via het aanmeldformulier op de pagina "verkopen" of via deze link.

 3. De Zakelijke Verkoper marge die gerekend wordt is verschillend en afhankelijk van de soort samenwerking Reliving heeft met de Zakelijke Verkoper. Indien er een testperiode is afgesproken, berust de marge op de testperiode van 2 maanden.

 4. Er komt een bedrag van €2 transactiekosten bovenop de vraagprijs, maar deze wordt verhaald bij de Reliving Koper.

 5. Als Zakelijke Verkoper zorg je ervoor dat de artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen. Indien dit wel het geval is, moet dit duidelijk vernoemt zijn in de advertentie tekst en foto’s.

 6. Als Zakelijke Verkoper word je gevraagd om een verkocht artikel binnen vijf (5) werkdagen na bevestiging van de bestelling verzenden. Indien dit niet mogelijk is, zal met de koper overlegd moeten worden of een latere verzending akkoord is.

 7. Als Zakelijke Verkoper zal je bij de verzending gebruik maken van de verzendmethode zoals gekozen door de Reliving Koper. De Reliving Koper kiest uit de volgende "Verzendmethoden":

  1. Post verzending : als de Koper voor post verzending kiest, ontvangt de verkoper van Reliving een PostNL verzendlabel. Reliving maakt dit verzendlabel aan en ontvangt tevens de betreffende track-and-trace code.

  2. Transport : als de Koper voor transport kiest zal Reliving de bezorging overdragen aan een transportbedrijf. Door middel van een plan systeem kunnen Koper en Verkoper de datum van bezorging overeenkomen. De Zakelijke Verkoper is verplicht het artikel ingepakt (denk aan: noppenfolie, karton op hoekjes) klaar te zetten bij de deur en de bezorger te helpen met tillen indien nodig.

  3. Pick-up op locatie: als de Koper hiervoor kiest, zal de koper de bestelling ophalen. Reliving zal dan via een online chat in de online omgeving de koper en Zakelijke Verkoper in contact brengen om de gewenste ophaaldatum en tijd af te stemmen. De koper en Zakelijke Verkoper ontvangen de uitnodiging voor deze online chat in de mail.

5. Verkoper draagt zorg voor een goede verpakking van het pakket wat logischerwijs verwacht mag worden in relatie tot de breekbaarheid van het Artikel. Reliving is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die ontstaat tijdens het verzenden van het item per post.

6. Indien een item niet goed is ingepakt door de Verkoper waardoor het item kapot aankomt is dit de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Reliving behoudt het recht om de uitbetaling niet of gedeeltelijk te doen om de koper te vergoeden.

7. Reliving richt het Platform zodanig in dat kopers online aan Reliving betalen. Als de bestelling door de koper is goedgekeurd, zal de verkoopprijs minus de vergoeding binnen 2 werkdagen aan de verkoper worden uitbetaald. In het geval van postverzending zal Reliving binnen 3 dagen, nadat aan de hand van de track-and-trace code is geverifieerd dat de bestelling door de Koper is ontvangen, de betaling verrichten.

8. Het is niet toegestaan voor de Zakelijke Verkoper om prijsonderhandelingen te starten met de Reliving Koper buiten Reliving om.

9. Het is niet toegestaan voor de Zakelijke Verkoper om reclame te maken voor de eigen bedrijfsnaam op het Reliving platform. Hierbij geldt: geen zakelijke profielfoto / logo, geen zakelijke naam, geen promotieteksten in productomschrijvingen, geen foto's van eigen winkel / loods of andere vertoningen die promotie omvatten.

10. Het retourbeleid is zo ingericht dat de Reliving Koper alleen toegestaan is om te retourneren wanneer een item niet overeenkomt met de advertentie tekst en of foto’s.

11. De Zakelijke Verkoper zit niet aan een contract gebonden en kan ieder gewenst moment de samenwerking stopzetten.

Artikel 3 - Verkoopaccount

 1. Iedere Zakelijke Verkoper dient zich aan te melden bij Reliving, alvorens hij Artikelen kan verkopen op het Platform.

 2. Aanmelding via het platform als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de gebruiksvoorwaarden die staan op de website inclusief alle bijlagen, waaronder ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk begrepen de verplichting de gebruiksvoorwaarden na te leven.

 3. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Particuliere Verkoper:

 • aangemeld te zijn bij Reliving;
 • te bevestigen dat de gebruiksvoorwaarden zijn aanvaard;
 • te beschikken over een Nederlandse of Belgische betaalrekening;
 • te beschikken over een Nederlands of Belgische postadres.

4. Zakelijke Verkoper is na het aanmelden gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

5. De Zakelijke Verkoper is slechts gerechtigd om zich één (1) keer aan te melden, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Zakelijke Verkoper.

6. Reliving is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten.

7. Indien de Zakelijke Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Reliving, al dan niet uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden, is Reliving gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

8. De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount. Indien gegevens veranderd moeten worden, dient dit aangegeven te worden bij team Reliving.

Artikel 4 - Aanbod

 1. De Zakelijke Verkoper kan enkel en alleen tweedehands Artikelen en / of kunst aanbieden.

 2. Reliving is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Reliving gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op Reliving als gevolg daarvan. Reliving behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door Reliving zijn en/of worden opengesteld inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, kunnen door Reliving van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd.

 4. Het staat Reliving vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Reliving. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is Reliving gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.

 5. Reliving is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van Reliving niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Reliving schadelijk kan zijn voor de goede naam van Reliving, het Platform of derden.

Artikel 5. Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Reliving een bestelling plaatsen voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel.

 2. De Zakelijke Verkoper zal zijn e-mail en telefoon zorgvuldig in de gaten houden zodat de Zakelijke Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door Reliving aan de Zakelijke Verkoper verzonden informatie.

 3. Verkoper zal conform de Service Levels het Artikel binnen vijf (5) werkdagen na bevestiging van de bestelling verzenden of Reliving informeren over een alternatieve verzendtermijn, die niet langer mag zijn dan veertien (14) dagen.

 4. De Zakelijke Verkoper zal bij de verzending gebruik maken van de verzendmethode zoals gekozen door de Koper. De Koper kiest uit de volgende "Verzendmethoden":

  1. Post verzending : als Koper voor post verzending kiest ontvangt de Zakelijke Verkoper van Reliving een verzendlabel van het koeriersbedrijf dat de Verzendmethode verzorgt die door Koper is geselecteerd. Reliving maakt dit verzendlabel aan en ontvangt tevens de betreffende track-and-trace code. De Zakelijke Verkoper is verplicht gebruik te maken van dit verzendlabel en de bijbehorende verzendinstructies.
  2. Transport : als de Koper voor transport kiest zal Reliving de bezorg overdragen aan een transportbedrijf. Door middel van een plan systeem, verzonden via de mail, kunnen Koper en Verkoper de datum van bezorging overeenkomen. De Zakelijke Verkoper draagt zorg doordeweeks beschikbaar te zijn om de bezorger van het transportbedrijf op te vangen. Tevens is de Zakelijke Verkoper verplicht het Artikel ingepakt klaar te zetten bij de deur en de bezorger te helpen tillen indien nodig.
  3. Pick-up from home: als Koper hiervoor kiest, zal Koper de bestelling ophalen. Reliving zal dan via een online chat in de online omgeving de Koper en Zakelijke Verkoper in contact brengen om de gewenste ophaaldatum en tijd af te stemmen. De Koper en Zakelijke Verkoper ontvangen de uitnodiging voor deze online chat in de mail.
 5. De Zakelijke Verkoper draagt zorg voor een goede verpakking van het pakket wat logischerwijs verwacht mag worden in relatie tot de breekbaarheid van het Artikel.

 6. Als Koper een bod doet op een Artikel, dan is dit bod bindend met betrekking tot de prijs. Als het bod door Zakelijke Verkoper wordt geaccepteerd is Zakelijke Verkoper gehouden om de geboden prijs te accepteren. Het bod is niet bindend met betrekking tot de koop. De Koper mag nog van de koop afzien ondanks dat het bod door de Zakelijke Verkoper geaccepteerd is. Reliving is gerechtigd om nadere regels te stellen voor het plaatsen van een bod.

 7. De eigendom van geleverde Artikelen gaat over van Zakelijke Verkoper op Koper op het moment dat:

  1. Koper de koopprijs van de Artikelen aan Reliving heeft betaald; en
  2. Koper het Artikel heeft ontvangen; en
  3. Koper niet binnen de gestelde termijn een retour verzoek heeft ingediend.

Artikel 6 - Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Verkoper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant.

 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat Reliving geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Voorwaarden koper" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Zakelijke Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Reliving en de Klant en zien op de door Reliving te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Reliving is gerechtigd de “Voorwaarden koper'' van tijd tot tijd te wijzigen.

 3. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Koper, de Klant zich kan wenden tot Reliving. De Zakelijke Verkoper zal Reliving vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Reliving, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

 4. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.

 5. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten indien het contact door het Reliving platform geïnitieerd is.

 6. Reliving stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde in de voorwaarden. De Zakelijke Verkoper machtigt Reliving hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat Reliving partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 7 - Betalingen

 1. Reliving richt het Platform zodanig in dat Kopers aan Reliving betalen. Als de bestelling door Koper is goedgekeurd, zal de Verkoopprijs minus de Vergoeding binnen twee tot vijf (2-5) werkdagen aan de Zakelijke Verkoper worden uitbetaald. In het geval van Postverzending zal Reliving binnen vier (4) dagen, nadat aan de hand van de track-and-trace code is geverifieerd dat de bestelling door Koper is ontvangen de betaling verrichten.

 2. Reliving bepaalt welke type samenwerking het beste aansluit bij het platform. Dit wordt bepaald door:

- Op welke andere kanalen de Zakelijke Verkoper zijn/haar producten aanbiedt

- Welke services er vanuit Reliving worden afgenomen

Dit wordt bepaald na de screening na ontvangst van het aanmeldformulier.

Wanneer het desbetreffende Artikel binnen veertien (14) dagen door de Klant is geretourneerd heeft dit ontbinding van de Koopovereenkomst als gevolg.

De Zakelijke Verkoper erkent dat Reliving gerechtigd is drie keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Zakelijke Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.

 1. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Zakelijke Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Reliving kan plaatsvinden. De Zakelijke Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan Reliving de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Zakelijke Verkoper.

 2. Korting die de Verkoper na de verkoop aan de Klant verleent, blijft de aan Reliving verschuldigde vergoeding ongewijzigd en is deze gebaseerd op de verkoopprijs van het Artikel zoals oorspronkelijk overeengekomen. De verleende korting heeft geen invloed op de omvang van de vergoeding die aan Reliving wordt afgedragen.

 3. De Zakelijke Verkoper erkent dat de Klant voor ieder Artikel dat wordt verkocht een servicebijdrage verschuldigd is voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte van, welk bedrag door Reliving bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht en ten goede komt aan Reliving.

 4. Indien een Koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na aflevering van het desbetreffende Artikel wordt ontbonden, dan zal Reliving de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Artikel 8 - Diensten Reliving

 1. De door Reliving ontvangen betalingen worden door Reliving, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze gebruiksvoorwaarden, op het door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort zodra de koper de verkoop heeft bevestigd.

Artikel 9 - Privacy

 1. Reliving verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: NAW gegevens).

 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na het afmelden van producten is de Zakelijke Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door Reliving geleden schade.

 3. De Zakelijke Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens). Reliving staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons) gegevens.

Artikel 10 - Garanties en verplichtingen

 1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:

 • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Reliving zijn opengesteld;

 • de door haar aangeboden Artikelen tweedehands artikelen zijn;

 • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;

 • de Artikelen naar behoren functioneren en geen essentieel gebrek vertonen;

 • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);

 • het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van Reliving of de Omgeving niet zullen schaden;

 • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden, de ''Voorwaarden koper'', alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;

 • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Reliving terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.

 • De Zakelijke Verkoper draagt zelf zorg het aanbod op Reliving up to date te houden. Indien het Artikel op een ander platform wordt verkocht is de Zakelijke Verkoper verplicht Reliving hier binnen een (1) uur over te informeren.

 • De Zakelijke Verkoper zal Reliving vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Reliving als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

 • Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Reliving verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Reliving Merken en logo's eigendom zijn en blijven van Reliving en op geen enkele wijze door de Zakelijke Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Reliving mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Reliving en derden volledig respecteren.

 3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element Reliving en/of ‘UW’ of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Reliving logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van Reliving.

Artikel 12 - Beëindiging Reliving Zakelijke verkoperschap

 1. Reliving is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Zakelijke Verkoper niet toe te laten op het platform, of reeds geboden producten te verwijderen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Reliving vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van Reliving verstoort of naar oordeel van Reliving schadelijk kan zijn voor de goede naam van Reliving of derden.

 2. Reliving is tevens ten allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 - Gevolgen beëindiging Zakelijke Verkopersschap

 1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

  1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Reliving Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Reliving in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door Reliving en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Reliving.

 2. De Zakelijke Verkoper vrijwaart Reliving volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden.

 3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart Reliving voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Reliving, is Reliving op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Content informatie etc. Reliving staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Zakelijke Verkoper of de Klant.

 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 13.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Reliving in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar.

Artikel 15 - Diversen

 1. De Zakelijke Verkoper zal geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Reliving. De Zakelijke Verkoper vrijwaart Reliving volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

 2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij Reliving hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 3. Reliving is te allen tijde gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden en te veranderen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. In geval de gewijzigde gebruiksvoorwaarden voor de Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, is de Zakelijke Verkoper gerechtigd het Zakelijke Verkopersschap te beëindigen.

 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 5. De Zakelijke Verkoper stemt ermee in dat Reliving haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Reliving bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. service mails).

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Zakelijke Verkopersvoorwaarden en het Zakelijke Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Bijlage 1: servicelevels

De Zakelijke Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Zakelijke Verkoper aan Klanten wordt bepaald;

 • Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de bevestiging (betaling) van de bestelling het Artikel versturen;
 • Binnen 24 uur vragen van de Klant beantwoorden.